Móc chai nước dày

  25/03/2015    Lượt xem : 5062    Giá : 30.000đ

Dùng kẹp cổ chai nước khoáng hoặc các loại chai nhựa khác